حجت الاسلام يوسف غلامي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
منو كناري چپ
 
 
در روز پنجشنبه(چهار روز پیش از ارتحال)در آخرین روزها که ارتباط انسانها از آسمان قطع می گردید، پیامبر اکرم(ص) در حالی که در بستر بود، تقاضای قلم و کاغذی برای نوشتن وصیت نمود. چندتن از صحابه گرد بستر آن حضرت و زنان و فرزندش فاطمه(س)در پس پرده ای حاضر بودند...
آیا شما فکر می کنید زندگی سراسر تحمل دشواری است؟ آیا هیچ کس شما را دوست ندارد؟ آیا شما در کارهایتان پیوسته دچار بد اقبالی می شوید؟ آیا گمان می کنید به سبب نوعی ناتوانی جسمی یا ذهنی پیشرفتی نخواهید کرد؟...
عدالت و ارث حجه الاسلام والمسلمین یوسف غلامی آنچه در این نوشته می خوانید طرح یک شبهه پیرامون حقوق زنان، و بیان پاسخ آن است. پیش فرض این نگاشته بر پذیرش برخی تبعیض ها میان زن و مرد نیست، تا آنگاه بخواهیم در صدد توجیه آن برآییم. هدف تبیین تفاوت هایی...
 
 
منوي كناري راست